Mitglieder-Login
Mitglied werden
WTA Nederland-Vlaanderen

Studiedagen en syllabi

> home

 

Aankondiging van de volgende studiedag

 

"Preventieve Conservatie: van klimaat- en schademonitoring naar een geïntegreerde benadering"

Vrijdag 5 april 2019 in Leuven, België

i.s.m. de UNESCO PRECOM³OS chair "Preventieve Conservatie" en KU Leuven.

voorafgegaan door de jaarlijkse, internationale WTA ledendag op donderdag 4 april 2019

 

meer info

 

Een benadering van Preventieve Conservatie gaat uit van het concept “preventie is beter dan genezing”. Deze benaderingswijze is de laatste decennia succesvol geïntroduceerd in de erfgoedzorg en heeft als belangrijkste voordelen kostenefficiëntie, een betere bescherming van erfgoedwaardes, een tijdige aanpak van problemen en dus minder gevolgschade, een verbetering van de fysieke staat en verlenging van de levensduur van erfgoed, en het betrekken van de gemeenschap bij erfgoedzorg. Daarentegen leidt een reactieve benadering en het uitstellen van kleine interventies vaak tot hogere kosten. Het WTA-PRECOM³OS symposium zal daarom focussen op preventieve conservatiebenaderingen, monitoringstechnieken en methodes om deze tools te implementeren in een geïntegreerde systeembenadering.

Dit symposium wordt samen georganiseerd door WTA-Nederland-Vlaanderen, het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) en het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven, in het kader van het 10-jarig bestaan van de UNESCO Leerstoel “Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites (PRECOM³OS)”.

 

 

Voorgaande studiedagen en Syllabi

 

lijst van Studiedagen en bijbehorende Syllabi.

 

De syllabi van de voorgaande jaren kunt U gratis downloaden. De syllabus van de laatste studiedag is downloadbaar na de eerstvolgende studiedag.

 

WTA NL-VL heeft geen enkel commercieel belang bij de syllabi van haar studiedagen. Het downloaden van syllabi is uitsluitend geoorloofd voor wetenschappelijke- of studiedoeleinden!

 

> top

 

> home