Mitglieder-Login
Mitglied werden
WTA Nederland-Vlaanderen

Studiedagen en syllabi

> home

 

Aankondiging van de volgende studiedag

 

"Draagvermogen van historische constructies: een sterk verhaal"

Vrijdag 20 april in het West-Indisch huis te Dordrecht.

Persbericht en Inschrijvingsformulier

 

Onlangs stortte een pand in de historische binnenstad van Venlo zomaar in; de aanwezige bewoner kon zich op het nippertje in veiligheid brengen; mogelijke oorzaak van de instorting waren bouwactiviteiten in de directe omgeving.

In het geheel van de conservering van ons erfgoed speelt het draagvermogen van historische bouwconstructies een belangrijke rol. Soms is het gewenst om inzicht te krijgen in het resterend draagvermogen uit het oogpunt van gevaar op instorten, door bijvoorbeeld (bouw)activiteiten in de omgeving of in belendende panden. Meer inzicht kan ook nodig zijn om te bepalen of een nieuwe functie in een bestaand gebouw kan worden opgenomen: wellicht zijn versterkende maatregelen nodig alvorens die nieuwe functie acceptabel is.

Ook in gebieden waar de belastingssituatie verandert, is het verkrijgen van meer inzicht in het draagvermogen van bestaande constructies van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan historische gebouwen in aardbevingsgebieden of in zones waar in het verleden mijnbouw plaatsvond.

Op 20 april 2018 organiseert WTA NL-VL een studiedag betreffende het draagvermogen van historische constructies. Op de studiedag zullen sprekers, uit zowel wetenschappelijke als uitvoerende hoek hun kennis en ervaring inbrengen rond het draagvermogen van historische constructies in metselwerk, beton, hout en staal. Ook zullen ervaringen in cases worden besproken.

 

 

Voorgaande studiedagen en Syllabi

 

lijst van Studiedagen en bijbehorende Syllabi.

 

De syllabi van de voorgaande jaren kunt U gratis downloaden. De syllabus van de laatste studiedag is downloadbaar na de eerstvolgende studiedag.

 

WTA NL-VL heeft geen enkel commercieel belang bij de syllabi van haar studiedagen. Het downloaden van syllabi is uitsluitend geoorloofd voor wetenschappelijke- of studiedoeleinden!

 

> top

 

> home