Mitglieder-Login
Mitglied werden
WTA Nederland-Vlaanderen

Studiedagen en syllabi

> home

 

Aankondiging van de volgende studiedag

 

"Optrekkend vocht"

Vrijdag 21 april 2017 in Mariadal, Roosendaal.

 

Optrekkend vocht is een belangrijk onderwerp in de monumentenzorg (en daarbuiten).Dat uit zich in het enorme aanbod aan interventietechnieken, waarvan bovendien niet steeds even goed vaststaat of die technieken effectief zijn. Het maakt de keuze voor een bepaalde interventietechniek er niet eenvoudiger op.
Tijdens deze studiedag beogen diverse sprekers om antwoorden te formuleren op verschillende vragen. Er zal ondermeer worden ingegaan op diagnose en doeltreffendheid en bruikbaarheid in monumenten van bestaande techieken. Er zullen voorbeelden en case studies worden gepresenteerd en de binnen het EMERISDA-project ontwikkelde beslissingstool komt aan bod.

 

Meer info en inschrijvingsformulier

 

 

 

Voorgaande studiedagen en Syllabi

 

lijst van Studiedagen en bijbehorende Syllabi.

 

De syllabi van de laatste vijf jaar kunt U gratis downloaden. De syllabus van de laatste studiedag is downloadbaar na de eerst volgende studiedag.

 

WTA NL-VL heeft geen enkel commercieel belang bij de syllabi van haar studiedagen. Het downloaden van syllabi is uitsluitend geoorloofd voor wetenschappelijke- of studiedoeleinden!

 

> top

 

> home