Mitglieder-Login
Mitglied werden
WTA-NL-VL Monumenten-Studieprijs

WTA Internationaal en ook de Nederlands-Vlaamse regionale groep stelt zich ten doel, het onderzoek en de praktische toepassing ervan op het gebied van het in stand houden van gebouwen en monumenten te bevorderen. Daarnaast is het een belangrijk doel om toepassing van nieuwe inzichten en moderne technologieën verantwoord in de praktijk te brengen.

 

Binnen haar doelstelling heet WTA Nederland-Vlaanderen besloten om een studieprijs in het leven te roepen, de WTA NL-VL Monumenten-studieprijs. Deze prijs zal vanaf nu elk jaar worden uitgereikt tijdens het voorjaarssymposium. De prijs betreft een geldbedrag van 750,- euro. De prijs is een waardering voor een uitzonderlijke bijdrage aan de theorie en de praktijk van het in stand houden van gebouwen. De basis onder die bijdrage moet bij voorkeur zijn gelegen in een master- of doctoraatsthesis die wetenschap en praktijk met elkaar verbindt.

 

Meer informatie:

- flyer met informatie over de voorwaarden en het inzenden van het werk.

- volledige reglement 

 

Op dit moment is er geen mogelijkheid tot indiening van werken.

 

Genomineerden voor de WTA-NL-VL studieprijs 2017:

 

De WTA-NL-VL studieprijs 2017 zal uitgereikt worden op de studiedag van 21 april te Roosendaal. De winnaar zal hier een korte toedracht geven over het werk.