Rijksmuseum

Welkom bij WTA-NL-VL

WTA Nederland-Vlaanderen

WTA-NL-VL is de Wetenschappelijk-Technische groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg die actief is in Nederland en Vlaanderen. 

Volgende WTA-NL-VL studiedagen

"Reparatie van steenachtige materialen"
Vrijdag 9 november in de Chassékazerne te Breda, Nederland.
Meer info en inschrijvingsformulier.

"Preventieve Conservatie" van klimaat- en schademonitoring naar een geïntegreerde benadering
Vrijdag 5 april 2019 in Leuven, België
i.s.m. de UNESCO PRECOM³OS chair "Preventieve Conservatie" en KU Leuven.
voorafgegaan door de jaarlijkse, internationale WTA ledendag op donderdag 4 april 2019
meer info en oproep voor bijdrages ("call for papers")

Nieuw: WTA-NL-VL Monumenten-studieprijs

De WTA-NL-VL Monumenten-studieprijs zal uitgereikt worden tijdens het voorjaarssymposium. De prijs bedraagt 750 euro en wordt uitgereikt voor een master- of doctoraatsthesis die focust op innovatieve materialen en technieken voor restauratie en renovatie van bouwkundig erfgoed.

De oproep tot indiening van abstracts voor de WTA-NL-VL Monumenten-studieprijs 2019 is geopend. Inzendingen worden aanvaard tot 1 november 2018.
Zie de flyer en het reglement voor meer informatie.

VISIE EN DOELSTELLINGEN

WTA Internationaal en WTA NL-VL

De WTA is een in het verenigingsregister te München ingeschreven internationale vereniging, die in regionale groepen onderverdeeld is. De vereniging is erkend als vereniging tot algemeen nut.

In de loop van ruim twintig jaar heeft de WTA zich tot een internationaal platform ontwikkeld. Er zijn leden in diverse Europese landen, die in regionale groepen zijn georganiseerd.

De WTA Nederland - Vlaanderen is in het verenigingsregister te Delft ingeschreven als regionale vereniging onderdeel van de WTA internationaal.

Leden

Wetenschappers en praktijkmensen kunnen gewoon lid worden. Bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten kunnen ondersteunend lid worden.

Doelen

De WTA stelt zich ten doel, het onderzoek en de praktische toepassing ervan op het gebied van het in stand houden van gebouwen en monumenten te bevorderen. Daarnaast is een belangrijk doel om toepassing van nieuwe inzichten en moderne technologieën verantwoord in de praktijk te brengen. Om de internationale dimensie van de wetenschappelijke en praktische dialoog te benadrukken, ontwikkelt de WTA geschikte communicatie kanalen en biedt een betrouwbaar draagvlak voor een constante informatiestroom.

Doelen van de regionale groepen zijn:

 • Organiseren van studiedagen en gesprekken tussen deskundigen in de eigen taal.
 • Onderhouden van contacten met onderzoeksinstituten en diensten voor monumentenzorg.
 • Inbrengen van relevante thema’s bij de werkzaamheden in de aandachtsgebieden.
 • Technische Leidraden aanpassen aan de specifieke omstandigheden en bekendmaken.

 Aandachtsgebieden en werkgroepen

Op het gebied van instandhouding van bouwwerken en monumenten zijn in de WTA tot nog toe acht aandachtsgebieden opgericht.In de referaten die vermeld staan op de Duitse website bestaan werkgroepen voor diverse aandachtsgebieden. Elk lid van WTA Nederland-Vlaanderen kan indien gewenst actief deelnemen aan een van deze werkgroepen. Doorgaans inventariseert en evalueert de werkgroep de huidige stand van kennis en publiceert deze. De nieuwe, hieruit voortvloeiende inzichten worden vaak voor toepassing in de praktijk samengevat en als technische leidraad gepubliceerd. Dit omvat de algemeen erkende stand der techniek.

 Huidige aandachtsgebieden:

 1. Hout 
 2. Oppervlaktetechnologie 
 3. Natuursteen 
 4. Metselwerk 
 5. Beton 
 6. Bouwfysica 
 7. Statische en dynamische belastingen van constructies 
 8. Vakwerkbouw

Bestuursleden

Rob van Hees (voorzitter)

Bert Van Bommel

Wido Quist (penningmeester)

Michiel van Hunen (secretaris NL)

Els Verstrynge (vertegenwoordiging WTA int.)

Nathalie Vernimme (verslaggeving)

Dionys Van Gemert

Kris Brosens

Yves Vanhellemont

Secretariaat VL:

Kristine Loonbeek

De bestuursleden van WTA Nederland-Vlaanderen bereiden de studiedagen voor en zorgen voor contacten binnen het WTA-NL-VL en het WTA-international netwerk.

Contact
info@wta-nl-vl.org

T: +31(0)15 2788496 (Nederland - Wido Quist)
T: +32(0)16 32 16 54 (België - Kristine Loonbeek)

Nieuwe Leden
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met WTA-NL-VL via bovenstaand emailadres.

Gelieve in je email aan te geven op welke manier je professioneel betrokken bent bij de bouwrenovatie en monomentenzorg. Vervolgens zal er een inschrijvingsfomulier voor nieuwe leden toegestuurd worden.

Studenten (architectuur, bouwkunde, monumentenzorg, conservatietechnieken) kunnen momenteel voor twee jaar lid worden aan sterk gereduceerd tarief en zo reeds contacten leggen en hun praktijkkennis bijwerken. Zie onderaan de pagina voor voorwaarden.

Voordelen voor leden:

 • Leden kunnen voor een gereduceerde prijs deelnemen aan WTA studiedagen en internationale WTA conferenties.
 • Gekwalificeerde leden kunnen als docent of als referent tijdens WTA studiedagen optreden. Leden mogen voorstellen aangeven voor onderwerpen voor studiedagen.
 • In het algemeen vinden leden binnen de WTA snel de specialisten en de kring van gesprekpartners, waarmee actuele problemen tot een oplossing kunnen worden gebracht.
 • Ieder lid ontvangt regelmatig het internationale tijdschrift 'Bausubstanz' met talrijke voorbeelden, onderzoeksresultaten en case studies uit de renovatie- en restauratiepraktijk.
 • Leden kunnen de uitgaven van de WTA tegen speciale prijzen verkrijgen. Leden mogen actief deelnemen aan werkgroepen en mogen thema's voorstellen voor nieuwe werkgroepen binnen de bestaande aandachtsgebieden.

Lidmaatschap:
€ 170,-- per jaar per persoon
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar voor bedrijven en instellingen, al naargelang het aantal werknemers

Studentenlidmaatschap:
€ 20,-- per jaar per student, maximaal één jaar hernieuwbaar en tegen voorlegging van een geldig inschrijvingsbewijs in voltijds hoger onderwijs in architectuur, bouwkunde, monumentenzorg of conservatietechnieken.
Studentenleden van WTA-NL-VL mogen gratis deelnemen aan de WTA studiedagen in Nederland en Vlaanderen.

Aankondiging van de volgende studiedag

"Preventieve Conservatie: van klimaat- en schademonitoring naar een geïntegreerde benadering" Vrijdag 5 april 2019 in Leuven, België i.s.m. de UNESCO PRECOM³OS chair "Preventieve Conservatie" en KU Leuven.
voorafgegaan door de jaarlijkse, internationale WTA ledendag op donderdag 4 april 2019

meer info

Een benadering van Preventieve Conservatie gaat uit van het concept “preventie is beter dan genezing”. Deze benaderingswijze is de laatste decennia succesvol geïntroduceerd in de erfgoedzorg en heeft als belangrijkste voordelen kostenefficiëntie, een betere bescherming van erfgoedwaardes, een tijdige aanpak van problemen en dus minder gevolgschade, een verbetering van de fysieke staat en verlenging van de levensduur van erfgoed, en het betrekken van de gemeenschap bij erfgoedzorg. Daarentegen leidt een reactieve benadering en het uitstellen van kleine interventies vaak tot hogere kosten. Het WTA-PRECOM³OS symposium zal daarom focussen op preventieve conservatiebenaderingen, monitoringstechnieken en methodes om deze tools te implementeren in een geïntegreerde systeembenadering.

Dit symposium wordt samen georganiseerd door WTA-Nederland-Vlaanderen, het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) en het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven, in het kader van het 10-jarig bestaan van de UNESCO Leerstoel “Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites (PRECOM³OS)”.

Voorgaande studiedagen en Syllabi

De syllabi van de voorgaande jaren kunt U gratis downloaden. De syllabus van de laatste studiedag is downloadbaar na de eerstvolgende studiedag.

WTA NL-VL heeft geen enkel commercieel belang bij de syllabi van haar studiedagen. Het downloaden van syllabi is uitsluitend geoorloofd voor wetenschappelijke- of studiedoeleinden!

lijst van Studiedagen en bijbehorende Syllabi

WTA Internationaal en ook de Nederlands-Vlaamse regionale groep stelt zich ten doel, het onderzoek en de praktische toepassing ervan op het gebied van het in stand houden van gebouwen en monumenten te bevorderen. Daarnaast is het een belangrijk doel om toepassing van nieuwe inzichten en moderne technologieën verantwoord in de praktijk te brengen.

Binnen haar doelstelling heeft WTA Nederland-Vlaanderen besloten om een studieprijs in het leven te roepen, de WTA NL-VL Monumenten-studieprijs. Deze prijs zal vanaf nu elk jaar worden uitgereikt tijdens het voorjaarssymposium. De prijs betreft een geldbedrag van 750,- euro. De prijs is een waardering voor een uitzonderlijke bijdrage aan de theorie en de praktijk van het in stand houden van gebouwen. De basis onder die bijdrage moet bij voorkeur zijn gelegen in een master- of doctoraatsthesis die wetenschap en praktijk met elkaar verbindt.

Meer informatie:

- flyer met informatie over de voorwaarden en het inzenden van het werk.

- volledige reglement 

De indiening voor thesissen voor de WTA-NL-VL studieprijs 2019 is geopend. Inzendingen worden aanvaard tot 1 november 2018 (datum werd verlengd!). Zie de flyer en het reglement hierboven voor meer informatie.

Genomineerden WTA-NL-VL studieprijs 2018:

Giovanni Borsoi - "Nanostructured lime-based materials for the conservation of calcareous substrates"  - winnaar
Laura Le Noir - "Materialen en technieken in historische metselwerkconstructies tussen 1830 en 1945"
Saskia De Mol - "Studie naar het hygrothermisch gedrag van historische bakstenen na hydrofobering a.d.h.v. experimenten en simulaties in Delphin"
Alexia Ntella - "The Katoenveem; a tailor-made Theatre"

Genomineerden voor de WTA-NL-VL studieprijs 2017:

14.-16. September 2017, Delft, The Netherlands

International WTA PhD Symposium

The organizers would like to thank all participants that contributed to this successful edition of the WTA international PhD symposium!

The proceedings of the symposium can be downloaded here.

After successful events in Leuven (2009), Brno (2011) and Stuttgart (2014), WTA Nederland-Vlaanderen and Delft University of Technology, Faculty of Architecture and the Built Environment will organise the 4th WTA International PhD symposium from 14-16 September 2017 in Delft, the Netherlands.

The aim of the symposium is to unite PhD candidates, post-docs and other junior researchers conducting research in the field of building conservation. It will provide a forum for PhD candidates to present their research, discuss ongoing PhD studies to support future work and give PhD candidates the opportunity to establish contacts within the international scientific community. The symposium will cover, but is not limited to the following research areas:

 • Heritage: durability and sustainability
 • Conservation principles, rehabilitation and conservation
 • Impact of climate change on cultural heritage
 • Building materials and building technologies for preservation
 • Analysis and assessment of masonry structures
 • Timber construction and historic wooden buildings
 • Smart monitoring and non-destructive / minimal invasive testing
 • Simulation and modeling methods
 • Energy efficiency of historic buildings

Organisation

Rob van Hees
Wido Quist
Sanne Granneman

The symposium will be co-organised by WTA Nederland-Vlaanderen and the Chair of Heritage & Technology at TU Delft.

wta.phd.symposium@gmail.com

Delft University of Technology
attn. Sanne Granneman
p.o. box 5043
2600 GA Delft
The Netherlands